Veel discussies of ruzies tussen stellen gaan over geld. Het is soms heel lastig om er goed over in gesprek te komen want vaak brengen discussies over geld heftige emoties teweeg. Dit maakt geld een precair en soms explosief onderwerp.

 

Hoewel het lijkt alsof je over geld praat, kan het heel goed zijn dat het daar helemaal niet over gaat. Heel vaak zit er iets anders onder en heb je het eigenlijk over zekerheid, macht en/of vertrouwen. Geld betekent namelijk heel verschillende dingen voor verschillende mensen.

 

Houd dit in je achterhoofd als je samen over geld praat. Het is goed eerst zelf eens te kijken wat geld eigenlijk voor jou betekent. Hieronder een aantal voorbeelden die je kunnen helpen om in te zien waar geld voor jou voor staat.

 

Geld kan staan voor:

 

Zekerheid: gevoel van veiligheid

Liefde: het gevoel dat er voor je wordt gezorgd

Overleving: de zorg voor je familie en voor jezelf

Vrijheid: de dingen te kunnen doen die je altijd graag wilde

Macht: een gevoel te kunnen doen wat jij wilt

Bijdragen: het vermogen om iets mogelijk te maken of iets terug te geven

Succes: “het” maken

Betekenis: het gevoel belangrijk te zijn

Controle: het gevoel invloed te kunnen hebben

Iets anders: ___________________________________

 

 

Probeer te ontdekken wat geld voor jou betekent én voor je partner, zonder dat je het ermee eens hoeft te zijn. Je bent een ander mens! Vaak zegt het gevoel wat je hebt over geld veel over de manier waarop je ermee bent grootgebracht. Dit brengt  begrip en duidelijkheid en zorgt ervoor dat een gesprek over geld de betekenis krijgt die het verdient.

 

 

 

 

 

Bron: Gottmann Institute