Deel 2, werk voor samen.

 

Als je elkaar weer wilt vertrouwen, is het belangrijk dat jullie openlijk praten over wat ieder van jullie ervaart na de affaire. Vaak wil degene die de affaire had zo snel mogelijk over tot de orde van de dag. Alles is toch voorbij, over en uit? Maar jullie zullen vermoedelijk beiden angst ervaren en boosheid, of misschien weinig vertrouwen hebben dat dingen in de toekomst anders zullen worden. De enige manier om hier doorheen te komen is om er openlijk over te leren praten.

 

Vertrouwen gaat niet over verontschuldiging, niet om hoe vaak iemand ‘sorry’ zegt. Als dat zo zou zijn, dan zou verontschuldiging meteen het vertrouwen herstellen en dan zou je zomaar samen verder kunnen. Werkelijk geuite verontschuldiging is helend, maar vaak lukt het degene die de affaire had (nog) niet helemaal, immers, aan deze kant is ook verdriet en vaak een gevoel van tekort te zijn gedaan. Sorry zeggen betekent niet dat de pijn minder wordt, of dat het beter wordt. Het is zelfs geen garantie dat het niet nogmaals gebeurt. Vergeving is een proces dat tijd en begrip vergt en dat komt met nieuwe bewustwording over jullie relatie. Excuus maken door degene die de affaire had betekent het werkelijk invoelen en uiten van begrip en spijt voor het verdriet dat de ander is aangedaan. En hoe gek het ook klinkt, misschien ook wel andersom. Vaak moet je eerst jezelf kunnen vergeven om samen verder te kunnen.

 

Belangrijk is te gaan begrijpen wat er in jullie relatie gebeurde vóórdat de affaire plaatshad. Helder krijgen waar jouw eigen verantwoordelijkheid lag voor wat er gebeurde in jullie relatie, in plaats van de ander te beschuldigen. Vragen over het waarom van de affaire zijn vele malen belangrijker dan vragen over wat er precies gebeurde, of waar. Waarnaar verlangde je partner werkelijk tijdens de affaire? Wat voor mens werd hij/zij bij die andere persoon? Was je partner bang? Waarvoor? Deze vragen zijn veel belangrijker dan vragen over hoe vaak er contact was, waar het gebeurde, hoe de ander zoende etc. Ik denk dat het belangrijk is geen vragen te stellen waarvan het antwoord je verder van huis zal brengen.

 

Het betekent dat je langzaamaan verder beweegt en je teleurstelling of woede opzij kan zetten. Het kan een lastige tijd zijn, maar deze fase is nodig om uiteindelijk empathie voor de ander te gaan voelen. En een beter inzicht te krijgen in wat maakte dat er ruimte was voor een affaire. Pijnlijk is vaak dat de bedrogen partner ook eerlijk naar zichzelf moet gaan kijken, in plaats van alle verantwoordelijkheid bij de ander te leggen. Het is nog steeds niet zeker of jullie uiteindelijk bij elkaar zullen blijven, maar je kunt werk gaan doen om dat te gaan uitvinden. Mettertijd zal dan vertrouwen groeien en vergeving plaatsvinden.

 

Om samen te kunnen praten over deze gevoelige onderwerpen is de dialoog een belangrijk instrument. Ik leg er meer over uit in mijn blog over het oefenen van luistervaardigheid. En natuurlijk ben je van harte welkom in mijn praktijk.