Bemiddeling 2018-02-05T12:40:41+00:00

Bemiddeling

Conflictbemiddeling of mediation is het oplossen van een verschil van inzicht tussen twee mensen met hulp van een neutrale bemiddelaar. Als je een mediation traject ingaat betekent dit dat je jezelf actief opstelt bij het vinden van een oplossing voor een conflict. In het proces staan in plaats van jullie standpunten, de belangen centraal. Mijn ervaring is dat een oplossing die je samen vindt sterk bijdraagt aan een betere verstandhouding in de toekomst. Dat is waarvoor ik me sterk maak.

Hoe werk ik

In 2006 heb ik de opleiding Mediation bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem afgerond. Daarnaast put ik uit de ervaring die ik heb met Imago Therapy en Encounter-centered Couples Therapy. Deze vorm van therapie zie ik als een geweldige aanvulling op de mediations die ik doe. Doordat ik gebruik maak van elementen van Imago en EcCT wordt mijn bemiddeling vele malen krachtiger: de oplossing die je samen vindt wordt ook diep als zodanig gevoeld en geleefd, waardoor je onderlinge verhouding wordt hersteld.

Ik speel een faciliterende rol, geef geen oordeel over het conflict en zal geen kant en klare oplossingen aandragen. Ik zie mezelf als gids. De inhoud van het conflict blijft jullie eigen domein, al kan ik vanuit mijn ervaring opties aandragen die kunnen helpen bij het vinden van een goede oplossing. Beiden krijg je alle ruimte om het verhaal te vertellen zoals je dat vanuit je eigen invalshoek ziet. Door de methode die ik gebruik ontstaat dan “de derde optie”, tot verbazing van de mensen die ik begeleid, meestal vanzelf.

De uitkomst van de bemiddeling kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend.

Voor wie

Vanwege mijn juridische achtergrond bemiddel ik vooral in familiezaken. Ik begeleid bijvoorbeeld echtparen die op een goede manier uit elkaar willen gaan en die, als ze kinderen hebben, inzien dat ze nog een leven lang met elkaar te maken zullen hebben. Ik zorg ervoor dat de emotionele kant van de echtscheiding de aandacht krijgt die het verdient, zodat je bewust afscheid van elkaar neemt en verder kunt. Mijn ervaring is dat hierdoor de afronding van de zakelijke kant, bij bijvoorbeeld de notaris, vlotter verloopt.

Maar ook andere familiekwesties komen voor mediation in aanmerking. Misschien ben je al uit elkaar maar zijn er toch nieuwe problemen ontstaan? Vaak gaat het dan om zaken als het invullen van de rol als ouders in plaats van als partners. Of om een verschil van inzicht dat is ontstaan als gevolg van het aangaan van een nieuwe relatie door één van beide ex-partners. Met al deze zaken kun je bij mij terecht.

Wat kun je verwachten

Bemiddelingsgesprek

Deze gesprekken duren anderhalf uur tot twee uur. In deze sessies krijgt je allebei de ruimte om te vertellen hoe je het conflict ervaart en wat je voor de toekomst graag anders zou willen. Mijn rol is het helder krijgen wat de werkelijke belangen zijn. Daarmee gaan we aan de slag om te komen tot een oplossing die goed is voor beide partijen. Door de intensiteit van de gesprekken ontstaat deze oplossing vaak vanzelf.

Wat levert het op

• Jullie conflict wordt opgelost
• Je voelt jezelf gehoord
• Je beschadigt je relatie tot de ander niet onnodig verder en er ontstaat zelfs ruimte voor herstel
• Je voorkomt dure en energie vretende juridische procedures
• Je krijgt een uitstekende basis om jezelf verder te ontwikkelen

Tarief op aanvraag.

Afspraak maken